Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/724
Nhan đề: Đạo đức kinh doanh_Lần 1, Lần 2. HK1
Tác giả: Hoàng Thanh, Linh
Từ khoá: Đạo đức kinh doanh
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Thương mại và Quản trị kinh doanh
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/724
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DT_Kinh doanh Thương mại

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_HN122_DAO DUC KINH DOANH_TM&QTKD_L1,2.pdf
  Giới hạn truy cập
Đạo đức kinh doanh_Lần 1, Lần 2. HK11.74 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.