Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7229
Nhan đề: Phương pháp biên tập_Lần 2.HK2
Tác giả: Nguyễn, Hoài Thanh
Từ khoá: Phương pháp biên tập
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa PR
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7229
Bộ sưu tập: Năm học 2016-2017_DT_Quan hệ Công chúng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_PR033_PHUONG PHAP BIEN TAP_PR_L2.pdf
  Giới hạn truy cập
Phương pháp biên tập_Lần 2.HK22.74 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.