Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7209
Nhan đề: Báo in_Lần 2.HK2
Tác giả: Nguyễn, Chí Hùng
Từ khoá: Báo in
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa PR
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7209
Bộ sưu tập: Năm học 2016-2017_DT_Quan hệ Công chúng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_PR027_BAO IN_PR_L2.pdf
  Giới hạn truy cập
Báo in_Lần 2.HK227.64 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.