Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7174
Nhan đề: Nguyên lý máy_Lần 2.HK2
Tác giả: Nguyễn, Văn Thạnh
Từ khoá: Nguyên lý máy
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Kỹ thuật nhiệt
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7174
Bộ sưu tập: Năm học 2016-2017_DT_Kỹ thuật Nhiệt

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_NL004_NGUYEN LY MAY_NL_L2.pdf
  Giới hạn truy cập
Nguyên lý máy_Lần 2.HK242.31 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.