Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7164
Nhan đề: Quang học kiến trúc_Lần 2.HK2
Tác giả: Nguyễn, Đình Minh
Từ khoá: Quang học kiến trúc
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Khoa Kiến trúc
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7164
Bộ sưu tập: Năm học 2015 - 2016_AR_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
dt_k19a_quanghockientruc_HT.pdf
  Giới hạn truy cập
Quang học kiến trúc_Lần 2.HK272.58 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.