Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7154
Nhan đề: Kỹ thuật sấy_Lần 1.HK2
Tác giả: Võ, Thiện Mỹ
Từ khoá: Kỹ thuật sấy
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Kỹ thuật nhiệt
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7154
Bộ sưu tập: Năm học 2016-2017_DT_Kỹ thuật Nhiệt

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_NL026_KY THUAT SAY_NL_L1.pdf
  Giới hạn truy cập
Kỹ thuật sấy_Lần 1.HK256.69 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.