Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/715
Nhan đề: Trung tâm văn hóa Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Nguyễn Triêu, Dương
Nguyễn Trần, Trung
Nguyễn Trường, Lãm
Từ khoá: Kết cấu kiến trúc
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/715
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_AR_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6205_1_Nguyen Truong Lam_A132487_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương I: Giới thiệu tổng quát về trung tâm văn hóa1.28 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6205_2_Nguyen Truong Lam_A132487_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương II: Cơ sở thiết kế4.83 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6205_3_Nguyen Truong Lam_A132487_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương III: Nhiệm vụ thiết kế427.57 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6205_4_Nguyen Truong Lam_A132487_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương IV: Ý tưởng thiết kế1.17 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.