Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/713
Nhan đề: Marketing căn bản_Lần 1. HK1
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc, Hạnh
Từ khoá: Marketing căn bản
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Thương mại và Quản trị kinh doanh
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/713
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_TQ_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_DKT0021_MARKETING CAN BAN_TM&QTKD_L1,2.pdf
  Giới hạn truy cập
Marketing căn bản_Lần 1. HK12.42 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.