Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7116
Nhan đề: Luật và chính sách môi trường_Lần 1.HK1
Tác giả: Dương, Phạm Hùng
Từ khoá: Luật và chính sách môi trường
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường - Công nghệ sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7116
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_MS_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K22M DPL0090 Luật và chính sách môi trường.pdf
  Giới hạn truy cập
Luật và chính sách môi trường_Lần 1.HK1687.34 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.