Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7095
Nhan đề: Công nghệ sau thu hoạch_Lần 1.HK2
Tác giả: Trần, Minh Tâm
Từ khoá: Công nghệ sau thu hoạch
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường - Công nghệ sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7095
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DT_Công nghệ Sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K21S TN69A Công Nghệ Sau Thu Hoạch.pdf
  Giới hạn truy cập
Công nghệ sau thu hoạch_Lần 1.HK26.19 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.