Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7094
Nhan đề: Ứng dụng tin học CNSH 2_Lần 1.HK2
Tác giả: Trương, Thế Quang
Từ khoá: Ứng dụng tin học
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường - Công nghệ sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7094
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_MS_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K21S TH96B ứng dụng Tin học trong Sinh học 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Ứng dụng tin học CNSH 2_Lần 1.HK2704.24 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.