Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7093
Nhan đề: Kỹ thuật trồng nấm_Lần 1.HK2
Tác giả: Cao, Ngọc Minh Trang
Từ khoá: Kỹ thuật trồng nấm
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường - Công nghệ sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7093
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DT_Công nghệ Sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K21S SH020 Kỹ Thuật Trồng Nấm.pdf
  Giới hạn truy cập
Kỹ thuật trồng nấm_Lần 1.HK22.95 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.