Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7080
Nhan đề: Sức khỏe cộng đồng và vệ sinh môi trường_Lần 1.HK2
Tác giả: Dương, Phạm Hùng
Từ khoá: Sức khỏe cộng đồng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường - Công nghệ sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7080
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_MS_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K21M TN084 Sức Khỏe Cộng Đồng&Vệ Sinh MT.pdf
  Giới hạn truy cập
Sức khỏe cộng đồng và vệ sinh môi trường_Lần 1.HK2684.02 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.