Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7070
Nhan đề: Anh văn chuyên ngành HK6_Lần 1.HK2
Tác giả: Trần, Thu Trang
Lê, Minh Trường
Từ khoá: Anh văn chuyên ngành
Tiếng Anh
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7070
Bộ sưu tập: Năm học 2015 - 2016_MS_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
dt_k19m_anh van chuyen nganh.pdf
  Giới hạn truy cập
Anh văn chuyên ngành HK6_Lần 1.HK2382.02 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.