Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7057
Nhan đề: Lịch sử mỹ thuật_Lần 1. HK2
Tác giả: Mã, Thanh Cao
Từ khoá: Lịch sử mỹ thuật
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Mỹ thuật công nghiệp
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7057
Bộ sưu tập: Năm học 2016-2017_DT_Thiết kế Công nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_H015A_LICH SU MY THUAT_MC_L1.pdf
  Giới hạn truy cập
Lịch sử mỹ thuật_Lần 1. HK278.57 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.