Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7055
Nhan đề: Cơ học chất lưu_Lần 1.HK2
Tác giả: Võ, Thiện Mỹ
Từ khoá: Cơ học chất lưu
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Kỹ thuật nhiệt lạnh
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7055
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DT_Kỹ thuật Nhiệt

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K23NL DNL0070 Cơ học chất lưu.pdf
  Giới hạn truy cập
Cơ học chất lưu_Lần 1.HK2616.79 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.