Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7053
Nhan đề: Kỹ thuật và chất liệu in_Lần 2. HK2
Tác giả: Khoa Mỹ thuật công nghiệp
Từ khoá: Kỹ thuật và chất liệu in
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Mỹ thuật công nghiệp
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7053
Bộ sưu tập: Năm học 2016-2017_DT_Thiết kế Đồ họa

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_H0084_KY THUAT VA CHAT LIEU IN_MC_L2.pdf
  Giới hạn truy cập
Kỹ thuật và chất liệu in_Lần 2. HK22.82 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.