Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7040
Nhan đề: Toán cao cấp_Lần 2.HK2
Tác giả: Khoa Khoa học cơ bản
Từ khoá: Toán cao cấp
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Khoa học cơ bản
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7040
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_KHCB_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_DTN0060_TOAN CAO CAP_DL_L2.pdf
  Giới hạn truy cập
Toán cao cấp_Lần 2.HK235.26 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.