Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7018
Nhan đề: Hóa học đại cương A2_Lần 2.HK2
Tác giả: Khoa Khoa học cơ bản
Từ khoá: Hóa học đại cương
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Khoa học cơ bản
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7018
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_KHCB_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_DHH0020_HOA HOC DAI CUONG 2_MT_L2.pdf
  Giới hạn truy cập
Hóa học đại cương A2_Lần 2.HK21.49 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.