Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7016
Nhan đề: Hóa học đại cương A2_Đề A21_Lần 1.HK2
Tác giả: Khoa Khoa học cơ bản
Từ khoá: Hóa học đại cương
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Khoa học cơ bản
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7016
Bộ sưu tập: Năm học 2016-2017_DT_Khoa học Cơ bản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_DHH0020_HOA DAI CUONG A2_MT_L1_DE A21.pdf
  Giới hạn truy cập
Hóa học đại cương A2_Đề A21_Lần 1.HK21.58 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.