Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6984
Nhan đề: Pháp văn 1_Lần 2. HK2
Tác giả: Phạm, Thị Ngọc Diệp
Từ khoá: Tiếng Pháp
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Ngoại ngữ
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6984
Bộ sưu tập: Năm học 2016-2017_DT_Ngôn ngữ Anh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_DTP0030_PHAP VAN 1_NN_L2.pdf
  Giới hạn truy cập
Pháp văn 1_Lần 2. HK21.01 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.