Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6951
Nhan đề: Giáo dục học đại cương_Đề B_Lần 2.HK2
Tác giả: Khoa Ngoại ngữ
Từ khoá: Giáo dục học đại cương
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Ngoại ngữ
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6951
Bộ sưu tập: Năm học 2016-2017_DT_Ngôn ngữ Anh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_NN039_GIAO DUC HOC DAI CUONG_NN_L2_DE B.pdf
  Giới hạn truy cập
Giáo dục học đại cương_Đề B_Lần 2.HK23.96 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.