Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6884
Nhan đề: Anh văn 4_Đề 264_Lần 2.HK2
Từ khoá: Anh văn chuyên ngành
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Công nghệ thông tin
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6884
Bộ sưu tập: Năm học 2016-2017_DT_Kỹ thuật Phần mềm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_TA225_ANH VAN 4_TH_L2_MA DE 264.pdf
  Giới hạn truy cập
Anh văn 4_Đề 264_Lần 2.HK27.47 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.