Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6871
Nhan đề: Translation 2_HK2
Tác giả: Tôn, Thất Lan
Từ khoá: Translation
Năm xuất bản: 2014
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6871
Bộ sưu tập: Năm học 2013-2014_DT_Ngôn ngữ Anh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
dt k17n-translation2.pdf
  Giới hạn truy cập
Translation 2_HK274.03 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.