Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6859
Nhan đề: Vẽ kỹ thuật 1_Lần 2. HK2
Tác giả: Hoàng, Thị Oanh
Từ khoá: Vẽ kỹ thuật
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Công nghệ và Quản lý môi trường
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6859
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_MS_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_DMT0030_VE KY THUAT 1_MT_L2.pdf
  Giới hạn truy cập
Vẽ kỹ thuật 1_Lần 2. HK238.36 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.