Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6838
Nhan đề: Quản lý chất thải nguy hại_Lần 1.HK2
Tác giả: Nguyễn, Thị Phương Loan
Từ khoá: Quản lý chất thải nguy hại
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Công nghệ và Quản lý môi trường
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6838
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_MS_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_MT032_QUAN LY CHAT THAI NGUY HAI_MT_L1.pdf
  Giới hạn truy cập
Quản lý chất thải nguy hại_Lần 1.HK266.02 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.