Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6828
Nhan đề: Luật và chính sách môi trường_Lần 2. HK2
Tác giả: Dương, Phạm Hùng
Từ khoá: Luật và chính sách môi trường
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Công nghệ và Quản lý môi trường
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6828
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_MS_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_MT09A_LUAT VA CHINH SACH MOI TRUONG_MT_L2.pdf
  Giới hạn truy cập
Luật và chính sách môi trường_Lần 2. HK269.48 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.