Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6801
Nhan đề: Trồng trọt đại cương_Lần 2.HK2
Tác giả: Ngô, Thị Xuyên
Từ khoá: Trồng trọt đại cương
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Công nghệ sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6801
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_MS_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_SH012_TRONG TROT DAI CUONG_SH_L2.pdf
  Giới hạn truy cập
Trồng trọt đại cương_Lần 2.HK2516.24 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.