Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6785
Nhan đề: Quá trình và thiết bị CNSH_Lần 1.HK2
Tác giả: Trần, Minh Tâm
Từ khoá: Quá trình và thiết bị CNSH
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Công nghệ sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6785
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_MS_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_SH002_QUA TRINH & THIET BI CNSH_SH_L1.pdf
  Giới hạn truy cập
Quá trình và thiết bị CNSH_Lần 1.HK250.88 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.