Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6775
Nhan đề: Kỹ thuật trồng nấm_Lần 1.HK2
Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Trang
Từ khoá: Kỹ thuật trồng nấm
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Công nghệ sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6775
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_MS_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_SH020_KY THUAT TRONG NAM_SH_L1.pdf
  Giới hạn truy cập
Kỹ thuật trồng nấm_Lần 1.HK21.12 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.