Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6757
Nhan đề: Hóa sinh học_B1_Lần 2.HK2
Tác giả: Cao, Ngọc Minh Trang
Từ khoá: Hóa sinh học
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Công nghệ sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6757
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_MS_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_DSH0060_HOA SINH HOC_SH_L2_DE B1.pdf
  Giới hạn truy cập
Hóa sinh học_B1_Lần 2.HK2234.79 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.