Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6738
Nhan đề: Công nghệ sau thu hoạch_Lần 1.HK2
Tác giả: Trần, Minh Tâm
Từ khoá: Công nghệ sau thu hoạch
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa Công nghệ sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6738
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_MS_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_TN69A_CONG NGHE SAU THU HOACH_SH_L1.pdf
  Giới hạn truy cập
Công nghệ sau thu hoạch_Lần 1.HK25.22 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.