Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6729
Nhan đề: Anh văn chuyên ngành 2_Lần 1.HK2
Tác giả: Như Hiền
Từ khoá: Anh văn chuyên ngành
Năm xuất bản: 2017
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6729
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_MS_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_NNS3A_ANH VAN CHUYEN NGANH 2_SH_L1.pdf
  Giới hạn truy cập
Anh văn chuyên ngành_Lần 1.HK2764.93 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.