Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6727
Nhan đề: Hóa học đại cương A2_Lần 1.HK2
Tác giả: Nguyễn, Huỳnh Mai Hạnh
Từ khoá: Hóa học đại cương
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6727
Bộ sưu tập: Năm học 2013 - 2014_MS_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
MT-hoa hoc dai cuong a2 OK.pdf
  Giới hạn truy cập
Hóa học đại cương A2_Lần 1.HK2183.2 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.