Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6718
Nhan đề: Chính sách môi trường_Lần 2.HK2
Tác giả: Nguyễn, Kim Thanh
Từ khoá: Chính sách môi trường
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6718
Bộ sưu tập: Năm học 2013 - 2014_MS_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
k18m-chinh sach moi truong.pdf
  Giới hạn truy cập
Chính sách môi trường_Lần 2.HK296.73 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.