Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6714
Nhan đề: Công nghệ xử lý nước thải_HK2
Tác giả: Trần, Thị Mỹ Diệu
Từ khoá: Công nghệ xử lý nước thải
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6714
Bộ sưu tập: Năm học 2013-2014_DT_Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
dt k17m-cong nghe xu ly nc thai.pdf
  Giới hạn truy cập
Công nghệ xử lý nước thải_HK278.9 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.