Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6710
Nhan đề: Hóa học phân tích_Lần 1.HK2
Tác giả: Lê, Thượng Chi
Từ khoá: Hóa học phân tích
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Khoa Công nghệ sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6710
Bộ sưu tập: Năm học 2013 - 2014_MS_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
k19s-hoa hoc phan tich ok.pdf
  Giới hạn truy cập
Hóa học phân tích_Lần 1.HK2285.59 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.