Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6706
Nhan đề: Trồng trọt đại cương_Lần 1.Hk2
Tác giả: Trương, Mai Hồng
Từ khoá: Trồng trọt đại cương
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Khoa Công nghệ sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6706
Bộ sưu tập: Năm học 2013 - 2014_MS_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
k17s-trong trot dai cuong.pdf
  Giới hạn truy cập
Trồng trọt đại cương_Lần 1.Hk276.77 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.