Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6705
Nhan đề: Kỹ thuật trồng nấm_Lần 1.HK2
Tác giả: Lê, Duy Thắng
Từ khoá: Kỹ thuật trồng nấm
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Khoa Công nghệ sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6705
Bộ sưu tập: Năm học 2013 - 2014_MS_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
k17s-ky thuat trong nam OK.pdf
  Giới hạn truy cập
Kỹ thuật trồng nấm_Lần 1.HK2380.4 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.