Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6703
Nhan đề: Chăn nuôi thú y đại cương_Lần 1.HK2
Tác giả: Nguyễn, Kim Cương
Từ khoá: Chăng nuôi thú y đại cương
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Khoa Công nghệ sinh học
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6703
Bộ sưu tập: Năm học 2013 - 2014_MS_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
k17s-chan nuoi thu y dai cuong OK.pdf
  Giới hạn truy cập
Chăn nuôi thú y đại cương_Lần 1.HK2550.89 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.