Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6497
Nhan đề: Luật giáo dục số 38/2005/QH11
Tác giả: Quốc hội
Từ khoá: Luật giáo dục
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: Quốc hội
Tóm tắt: Luật giáo dục quy định hệ thống giáo dục quốc dân, nhà trườn, cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân, của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, lực lượng vũ trang nhân dân, tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xã hội
Mô tả: 37 tr. ĐCCT 18-19/1/NN; 153 KB
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6497
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_VBL_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL299_Luat so 38-2005-QH11.DOC
  Giới hạn truy cập
Luật giáo dục số 38/2005/QH11153.5 kBMicrosoft WordXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.