Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6486
Nhan đề: Luật số 10/2017/QH14: Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước
Tác giả: Quốc hội
Từ khoá: Bồi thường thiệt hại
Quản lý hành chính
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Quốc hội
Tóm tắt: Luật này quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án….
Mô tả: 50 tr.; ĐCCT 18-19/1/L; 2.36 Mb
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6486
Bộ sưu tập: TLTK_Văn bản luật_Năm học 2018 - 2019

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL288_Luat so 10-2017-QH14.pdf
  Giới hạn truy cập
Luật số 10/2017/QH14: Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước2.42 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.