Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6483
Nhan đề: Luật số 84/2015/QH13: Luật An toàn, vệ sinh lao động
Tác giả: Quốc hội
Từ khoá: An toàn lao động
Tai nạn lao động
Vệ sinh lao động
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Quốc hội
Tóm tắt: Luật này quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động. Chinh sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động, và quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động
Mô tả: 59 tr.; ĐCCT 18-19/1/ NL; 4.76 Mb
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6483
Bộ sưu tập: TLTK_Văn bản luật_Năm học 2018 - 2019

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL285_Luat so 84-2015-QH13.pdf
  Giới hạn truy cập
Luật số 84/2015/QH13: Luật An toàn, vệ sinh lao động4.88 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.