Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6479
Nhan đề: TCVN 9372 : 2012 Tiêu chuẩn quốc gia - Tàu thủy lưu trú du lịch - Xếp hạng
Tác giả: Bộ VHTT&DL
Từ khoá: Tàu thủy lưu trú du lịch
Xếp hạng
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Bộ VHTT&DL
Tóm tắt: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu tối thiểu để xếp hạng cho tàu thuỷ lưu trú du lịch đăng ký hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, không áp dụng để xếp hạng các loại tàu thuỷ và các loại cơ sở lưu trú du lịch khác. Tiêu chuẩn này có thể được tham khảo khi thiết kế đóng mới hoặc hoán cải tàu thuỷ lưu trú du lịch.
Mô tả: 32 tr. ĐCCT 18-19/1/ AR 527 Kb
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6479
Bộ sưu tập: TLTK_Văn bản luật_Năm học 2018 - 2019

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL281_TCVN 9372-2012.pdf
  Giới hạn truy cập
TCVN 9372 : 2012 Tiêu chuẩn quốc gia - Tàu thủy lưu trú du lịch - Xếp hạng527.88 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.