Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6477
Nhan đề: TCVN 7798 : 2009 Tiêu chuẩn quốc gia - Căn hộ du lịch - Xếp hạng
Tác giả: Bộ VHTT&DL
Từ khoá: Căn hộ du lịch
Xếp hạng
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Bộ VHTT&DL
Tóm tắt: "Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu để xếp hạng căn hộ du lịch, không áp dụng để xếp hạng cho các loại cơ sở lưu trú du lịch khác.Tiêu chuẩn này cũng có thể được tham khảo khi thiết kế xây dựng mới, cải tạo căn hộ du lịch."
Mô tả: 24 tr. ĐCCT 18-19/1/ AR 484 Kb
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6477
Bộ sưu tập: TLTK_Văn bản luật_Năm học 2018 - 2019

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL279_TCVN 7798 -2009.pdf
  Giới hạn truy cập
TCVN 7798 : 2009 Tiêu chuẩn quốc gia - Căn hộ du lịch - Xếp hạng484.15 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.