Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6467
Nhan đề: Quyết định 217/2009/QĐ-TCDL về việc ban hành hướng dẫn áp dụng Tiêu chuẩn Quốc gia về phân loại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch
Tác giả: Bộ VHTT&DL
Từ khoá: Cơ sở lưu trú,
Xếp hạng
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Bộ VHTT&DL
Tóm tắt: Ap dụng để xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam theo quy định tại Mục 2, Phần II Tiêu chí phân loại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch, Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Mô tả: 4 tr. ĐCCT 18-19/1/ AR 287 Kb
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6467
Bộ sưu tập: TLTK_Văn bản luật_Năm học 2018 - 2019

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL269_QD_217-2009.pdf
  Giới hạn truy cập
Quyết định 217/2009/QĐ-TCDL về việc ban hành hướng dẫn áp dụng Tiêu chuẩn Quốc gia về phân loại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch287.38 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.