Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6462
Nhan đề: TCVN 11153: 2016 Tiêu chuẩn quốc gia - Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá - Yêu cầu chung
Tác giả: Bộ NN&PTNT
Từ khoá: Tiêu chuẩn thiết kế
Khu trú bão
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Bộ NN&PTNT
Tóm tắt: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung đối với cơ sở hạ tầng của khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá
Mô tả: 11 tr. ĐCCT 18-19/1/ AR 1.93 Mb
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6462
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_VBL_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL264_TCVN 11153-2016.pdf
  Giới hạn truy cập
TCVN 11153: 2016 Tiêu chuẩn quốc gia - Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá - Yêu cầu chung1.98 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.