Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6461
Nhan đề: TCVN 9859: 2013 Tiêu chuẩn quốc gia - Bến phà, bến cầu phao đường bộ - Tiêu chuẩn thiết kế
Tác giả: Bộ GTVT
Từ khoá: Tiêu chuẩn thiết kế
Bến phà
Bến cầu phao
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Bộ GTVT
Tóm tắt: Tiêu chuẩn này áp dụng cho thiết kế làm mới, nâng cấp, cải tạo các bến phà, các bến cầu phao thuộc hệ thống đường bộ
Mô tả: 47 tr. ĐCCT 18-19/1/ AR 13.7 Mb
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6461
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_VBL_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL263_TCVN 9859-2013--.pdf
  Giới hạn truy cập
TCVN 9859: 2013 Tiêu chuẩn quốc gia - Bến phà, bến cầu phao đường bộ - Tiêu chuẩn thiết kế14.1 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.