Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6460
Nhan đề: TCVN 9827: 2013 Tiêu chuẩn quốc gia - Rạp chiếu phim - Yêu cầu kỹ thuật về âm thanh
Tác giả: Bộ VHTT&DL
Từ khoá: Rạp chiếu phim
Âm thanh
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Bộ VHTT&DL
Tóm tắt: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật về âm thanh trong phòng khán giả đối với rạp chiếu phim 35 mm với định dạng âm thanh 5.1
Mô tả: 14 tr. ĐCCT 18-19/1/ AR 2.60 Mb
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6460
Bộ sưu tập: TLTK_Văn bản luật_Năm học 2018 - 2019

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL262_TCVN 9827-2013--.pdf
  Giới hạn truy cập
TCVN 9827: 2013 Tiêu chuẩn quốc gia - Rạp chiếu phim - Yêu cầu kỹ thuật về âm thanh2.66 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.