Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6459
Nhan đề: TCVN 9506: 2012 Tiêu chuẩn quốc gia - Cơ sở lưu trú du lịch và các dịch vụ liên quan - Thuật ngữ và định nghĩa
Tác giả: Bộ VHTT&DL
Từ khoá: Dịch vụ du lịch
Thuật ngữ du lịch
Du lịch
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Bộ VHTT&DL
Mô tả: 34 tr. ĐCCT 18-19/1/ AR 224 kb
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6459
Bộ sưu tập: TLTK_Văn bản luật_Năm học 2018 - 2019

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL261_TCVN 9506-2012--.pdf
  Giới hạn truy cập
TCVN 9506: 2012 Tiêu chuẩn quốc gia - Cơ sở lưu trú du lịch và các dịch vụ liên quan - Thuật ngữ và định nghĩa224.04 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.